Wydłużona rejestracja na 3. Międzynarodową Konferencję Doktorantów

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informuje, że ze względu na duże zainteresowanie,  rejestracja na 3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product together with the International Workshops at the University of Life Sciences in Lublin, Poland on 24-26 April, 2024 hybrid format,  została przedłużona do 31 marca 2024 r.

Przewidziano 7 sesji  tematycznych: Food Quality; Animal Sciences; Plant Sciences; Environment; Technology; Basic Sciences; Health Sciences.

Konferencja skierowana jest do doktorantów oraz  młodych naukowców z krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem wydarzenia jest prezentacja aktywności badawczej doktorantów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy. Dodatkowo w ramach konferencji przewidziano warsztaty, które mają na celu poprawę umiejętności miękkich doktorantów.

Formularz elektroniczny zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji oraz zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Formularz rejestracyjny
Zobacz