Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Prof. dr. hab. inż. Janowi Pawełkowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr. hab. inż. Janowi Pawełkowi

16.11.2023 r.

Prof. dr. hab. inż. Jan Pawełek był m.in.:
– Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska Geodezji URK w Krakowie (2005-2012),
– Prodziekanem Wydziału ds. studentów kierunku Inżynieria Środowiska (2002-2005),
– członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2013-2016; 2017-2020) – dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina ochrona i kształtowanie środowiska, Sekcja III – Nauki Biologiczne, Rolnicze, Leśne i Weterynaryjne.
– wieloletnim kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1999-2019).