Posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

W ramach posiedzenia lek. wet. Daniel Opaliński, urzędowy lekarz weterynarii w SuperDrob S.A, wygłosi wykład pt. „Rola i miejsce urzędowego lekarza weterynarii w nadzorze nad pozyskiwaniem i przetwórstwem mięsa”.

 

Data i miejsce: 1 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Auli A Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12.