Immatrykulacje

Harmonogram Immatrykulacji w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Wszystkie Immatrykulacje odbędą się 2 października (poniedziałek). Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów pierwszego roku kierunku weterynaria.

 

Wydział Inżynierii Produkcji
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Godzina: 8:00 – 9:00

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Miejsce
: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Godzina: 10:00 – 11:00

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Miejsce
: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Godzina: 12:00 – 13:00

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Miejsce
: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15
Godzina: 14:00 – 15:00

Wydział Agrobioinżynierii
Miejsce
: Aula Agro I, ul. Akademicka 15
Godzina: 9:00 – 10:00

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Miejsce
: Aula Agro I, ul. Akademicka 15
Godzina: 11:00 – 12:00

Wydział Biologii Środowiskowej
Miejsce
: Aula Agro I, ul. Akademicka 15
Godzina: 13:00 – 14:00