Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków

 

 

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Wydział II Nauk Biologicznych

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Oddział w Lublinie

 

zapraszają

 

na posiedzenie naukowe

w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 13.00,

na którym

 

prof. dr hab. Krzysztof S. Szkucik

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

wygłosi referat pt.:

  

 

Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków 

 

 Posiedzenie odbędzie się w sali 418 Biblioteki Głównej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

  

 

 

 

Przewodnicząca Oddziału PTNW                        Przewodniczący Wydziału II LTN

prof.dr hab. Marta Kankofer                                   prof. dr hab. Tadeusz Kęsik