XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” w połączeniu z IV Ogólnopolską Konferencją Doktorantów

 

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016

 

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Koło Naukowe Biologów i Hodowców, Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Rada Samorządu Doktorantów UP uprzejmie informują, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku organizują XIV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” i IV Ogólnopolską Konferencję Doktorantów.

 

Obrady będą się odbywać w następujących sesjach:

 

XIV MSSKN

A/ sesja referatowa nt. „Biologia i nauki o zwierzętach” (referaty maks. 10 min.) B/ sesja referatowa nt. „Biogospodarka” (referaty maks. 10 min.)

C/ sesja posterowa ( tematy interdyscyplinarne – postery o wym. 70/90cm)

IV OKD

D/ sesja referatowa nt. „Biologia” (referaty maks. 10 min)

E/ sesja referatowa nt. „Nauki rolnicze” (referaty maks. 10 min)

F/ sesja referatowa nt. „Nauki o zwierzętach” (referaty maks. 10 min)

G/ sesja referatowa nt. „Biogospodarka” (referaty maks. 10 min)

H/ sesja referatowa nt. „Nauki o żywności” (referaty maks. 10 min)

I/ sesja posterowa ( tematy interdyscyplinarne – postery o wym. 70/90cm)

 

Zgłoszone prace będą oceniane przez jury z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zgłoszenia wraz z formą prezentacji (w załączeniu wzór kart zgłoszeń) i streszczenia prac nieprzekraczające 2 stron maszynopisu (w formie pliku edytora Word, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm z każdej strony, interlinia 1pkt, ) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  lub zwykłą pocztą wraz z płytą w terminie do 19 lutego 2017 roku na adres: Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 

Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster, a dodatkowo dla zainteresowanych będzie możliwość opublikowania rozdziału w recenzowanej monografii naukowej. Dokładne informacje odnośnie monografii będą wysyłane do zainteresowanych osób.

 

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN i obejmuje materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji oraz 1 nocleg w DS. Dodatkowa opłata za rozdział w monografii naukowej wynosi 100 PLN (tylko dla osób zainteresowanych). Wpłaty powinny być dokonane do dnia 19 lutego 2017 na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bank PKO SA O/Lublin

55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

 

z dopiskiem XIV Międzynarodowe Seminarium SKN lub IV OKD.

Wymieniona opłata konferencyjna nie dotyczy studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Opiekun Koła Dziekan

Dr hab. Witold Chabuz Prof. dr hab. Joanna Barłowska

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów

Mgr Marta Kozak

 

[ Karta zgłoszenia-XIV MSSKN ]

[ Karta zgłoszenia-IV OKD ]