„Dostosowanie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego do wymagań konsumentów i zapewnienie jej bezpieczeństwa”.

Uprzejmie informujemy, że Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt) organizuje w dniach 6–7 września 2016 (w Lublinie i Urszulinie) konferencję naukową nt. „Dostosowanie jakości żywności pochodzenia zwierzęcego do wymagań konsumentów i zapewnienie jej bezpieczeństwa”. Konferencja ta połączona będzie z jubileuszem XXV-lecia powołania Jednostki.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 8 września 2016 r. (czwartek) Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych będzie również współorganizatorem w ramach funduszu KSOW konferencji nt. „Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny”.