Seminarium naukowo-techniczne “Geodezja i kartografia w inżynierii środowiska”

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 KATEDRA INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI
 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEODEZJI „EQUATOR”
 

Zapraszają doktorantów oraz studentów
studiów I i II stopnia na

seminarium naukowo-techniczne pt.:

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

27 kwietnia 2016 r.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Inżynierii Produkcji

ul. Głęboka 28 – aula 257 CIW, godz. 10.00 – 13.00

 
Plan seminarium:
 

10.00 – 10.15 – rozpoczęcie seminarium

10.15 – 10.45 – prezentacja Koła Naukowego Gospodarki Wodno-Ściekowej

10.45 – 11.15 – prezentacja Koła Naukowego Geodezji „Equator”

11.15 – 12.45 – Karina Pypeć (firma INORA): „Technologie geosyntetyczne w budownictwie”

12.45 – 13.00 – dyskusja i zakończenie seminarium

 

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY

 

Po seminarium odbędzie się sesja terenowa w Poleskim Parku Narodowym (Urszulin)

 

Plan sesji terenowej:

14.00 – 14.30 – prezentacja PPN i poznanie zasad ochrony żółwia błotnego

14.45 – 15.30 – zwiedzanie Muzeum PPN i wizyta na hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków
w kształcie żółwia w Starym Załuczu

Około 16.00 – spotkanie integracyjne przy ognisku w miejscowości Łowiszów

 

Koszt udziału w sesji terenowej: 50 zł (obejmuje koszt dojazdu i wyżywienie)

Termin zgłoszenia udziału oraz opłata gotówką: najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

Kontakt – dr inż. Agnieszka Listosz

pokój 106, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

tel. 81 524 81 23 lub 81 532 06 44

 
 Liczba miejsc ograniczona !!!!