Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

 

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP

 
zapraszają na:
I Konferencję Naukową:
 

ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE

 

która odbędzie się w dniu:  

12 maja 2016 r.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

 

Centrum Innowacyjno–Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin, ul. Głęboka 28

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania, jakość kształcenia w zakresie BHP.

 

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Do pobrania: