VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

 

                             

 

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Data: 12-13 marca 2016 r. Miejsce: Lublin

 

***

 

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 
Opis: Celem konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.
 
Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z zakresu nauk:  humanistycznych i społeczno-ekonomicznych,
 inżynieryjnych,
 przyrodniczych,
 medycznych.
 
Konferencja TYGIEL 2016 to:
• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
• dla studentów, doktorantów i naukowców
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja rozdziałów – 4 pkt. MNiSW
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia