III Konferencja nt. języka specjalistycznego ESP SIG IATEFL Poland

 

W dniach 15-16 stycznia 2016 roku zapraszamy nauczycieli, lektorów i wykładowców języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych na 3. Międzynarodową Konferencję ESP SIG IATEFL Poland poświęconą nauczaniu języków specjalistycznych, która odbędzie się w Lublinie w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 28. Tematem 3. Konferencji ESP SIG IATEFL Poland jest  „Przyszłość Języków Specjalistycznych”

 

Celem konferencji jest umożliwienie prezentacji różnych metod nauczania języków specjalistycznych ze szczególnym naciskiem na przyszłe trendy.

 

W czasie dwóch dni konferencji postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 

* Czy będziemy nauczać i uczyć się coraz bardziej wyspecjalizowanych języków czy nastąpi zwrot ku językowi ogólno-akademickiemu?

 

* Jakie istnieją różnice w nauczaniu języków specjalistycznych na różnych poziomach kompetencji językowych w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego?

 

* Korzystanie z multi-mediów, nauczanie komplementarne (blended learning) oraz materiały online w kursach ESP

* W jakim stopniu  jedno wspólne podejście do nauczania języków specjalistycznych może być zindywidualizowane tak, by  sprostać potrzebom poszczególnych uczniów

 

* Innowacyjne wykorzystanie materiałów do nauki języków specjalistycznych

* Programy nauczania dla studentów drugiego stopnia  i studiów doktoranckich przygotowujące do działania w konkretnym środowisku zawodowym

 

*mobilność jako nowe wyzwanie dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

 
***
 

Sesje plenarne wygłoszą; Prof. David Little Trinity College, Dublin, Irlandia oraz Geoff Trenter, Niemcy. Gościć będziemy prelegentów z kraju i zagranic: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Węgry, Turcja, Iran, Polska. Dzięki uprzejmości MONDIALE Testing konferencja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie transmitowana. Uczestnicy online będą mogli również  wziąć udział w dyskusji. Przygotowaliśmy interesujące wykłady i warsztaty metodyczne, zaplanowaliśmy czas na spotkania i rozmowy przy filiżance kawy.

 

Mamy nadzieję, że tegoroczna Konferencja ESP SIG IATEFL Poland będzie wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych zawodowych kontaktów.

 

Rejestracja trwa do dnia 5 stycznia 2016; językiem konferencji jest język angielski.