Kongres PER SCIENTIAM AD SALUTEM ANIMALIUM ET HOMINUM


 

XV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
NAUK WETERYNARYJNYCH

 


 

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XV Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, który zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTNW odbędzie się w dniach 22–24 września 2016 roku. Organizatorem Kongresu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zainteresowań badawczych środowiska weterynaryjnego, oferujemy Państwu możliwość zaprezentowania aktualnych wyników pracy naukowej w jedenastu sekcjach tematycznych. Mamy nadzieję, że proponowany program usatysfakcjonuje zarówno pracowników naukowych, jak i lekarzy praktyków pragnących pogłębić swoją wiedzę. Równocześnie, miło nam poinformować, że obrady Kongresu odbywać się będą w nowo otwartym budynku Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie. Jesteśmy przekonani, że spotkania i dyskusje przebiegać będą w atmosferze sprzyjającej wymianie myśli i doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy naukowej. Do udziału w Kongresie zapraszamy także przedstawicieli firm współpracujących z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz lekarzami weterynarii. Oczekując na Państwa w Lublinie, zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kongresu, która systematycznie będzie aktualizowana. 

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XV Kongresu PTNW

 


 

http://www.xvkongresptnw.pl/