I Konferencja Naukowa Enzymos – „Enzymy w nauce i przemyśle”

 

 

 

 

 I Konferencja Naukowa Enzymos

„Enzymy w nauce i przemyśle”

  14 -15 listopada 2015 roku, Lublin

 

 www.enzymos.pl

 

Idea Konferencji:

 

Konferencja Enzymos 2015 to interdyscyplinarne spotkanie obejmujące praktyczne zastosowanie enzymów w wielu dyscyplinach nauki i gałęziach przemysłu, które będzie atrakcyjne dla badaczy (samodzielnych i młodszych pracowników naukowych oraz studentów). Jest to pierwsza edycja Konferencji Enzymos 2015 na temat interakcji nauki i przemysłu. Dążymy do tego spotkania, aby uchwycić wiodące globalne postępy enzymologii w nauce, które przyczynią się do stworzenia obszernej bazy naukowej i umożliwią bardziej efektywne wykorzystanie katalizatorów enzymatycznych w procesach przemysłowych.

 

Cel Konferencji:

Podstawowym celem I Konferencji Naukowej Enzymos – „Enzymy w nauce i przemyśle” 2015 jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie enzymologii.

 

Tematyka Konferencji:

Tematyka konferencji obejmuje praktyczne zastosowanie enzymów w różnych dziedzinach nauki i gałęziach przemysłu m.in. w biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, przemyśle spożywczym, cukiernictwie, chemii gospodarczej, browarnictwie i gorzelnictwie.

 


 

Goście Honorowi:

 

• prof. dr hab. Wojciech Rode

„Mechanizm inhibicji syntazy tymidylanowej przez N4-hydroksy-dCMP w świetle badań krystalograficznych”

 

• prof. dr hab. Zdzisław Targoński

„Otrzymywanie i zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym”

 


Każdy z uczestników może prezentować osiągnięcia w formie:

• Wystąpienia ustnego i/lub • Posteru i/lub • Rozdziału w monografii naukowej

 

Uczestnicy wydarzenia:

• studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi, praktycy, pasjonaci enzymologii, zaproszeni goście.