Konferencja Sadownicza pt. TRZECIA REWOLUCJA W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI JABŁEK

Konferencja Sadownicza pt. TRZECIA REWOLUCJA W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI JABŁEK

 

Na krajowym rynku jabłek obserwujemy, szczególnie w ostatnim czasie, duże zmiany. Sytuacja ta jest wynikiem wysokiej nadprodukcji jabłek w krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, oraz wprowadzeniem rosyjskiego embarga. Były i nadal są trudności w zbycie wszystkich jabłek. Drastycznie obniżyły się ceny skupu. Konsekwencją jest spadek dochodów producentów jabłek o 1,3 mld złotych. Sprzedaż 80% jabłek po cenach skupu nie pokryła kosztów produkcji. Wielu producentów jabłek ma poważne problemy ekonomiczne i zastanawia się nad swoją przyszłością. Sytuacja taka może powtórzyć się w najbliższych latach, biorąc pod uwagę wzrost produkcji jabłek, przy jednoczesnym spadku ich spożycia. Kto wówczas będzie miał szanse na opłacalną produkcję jabłek? Jakie podjąć działania w zakresie rozwoju i poprawy opłacalności produkcji jabłek?

O problemach tych chcemy dyskutować w szerokim gronie na konferencji. Dawno już w naszym kraju nie było aż takiej potrzeby rozważań na powyższe tematy. Zapraszamy producentów jabłek, przetworów jabłkowych, drzewek jabłoni, eksporterów oraz przedstawicieli nauki sadowniczej, administracji państwowej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Samorządu Terytorialnego, handlu i firm oferujących środki do produkcji jabłek.

W szerokim gronie kompetentnych osób chcemy dyskutować nad przyszłością uprawy jabłoni w Polsce. Wspólna dyskusja jest potrzebna, gdyż rozwój produkcji jabłek jest ważny dla wszystkich, nie tylko producentów jabłek.

Szczególnie serdecznie zapraszamy zainteresowane i zaproszone osoby do udziału w tej ważnej dla polskiego sadownictwa konferencji.

Prof. dr hab. Eberhard Makosz

 


 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

 

9.30

Rejestracja, odbiór materiałów

10.00

Otwarcie i powitanie. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Prof dr hab. Eberhard Makosz

10.15

Wręczenie Odznaczeń Państwowych 15 członkom Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

11.00

Dlaczego "Trzecia rewolucja w produkcji i dystrybucji jabłek" Prof. dr hab. Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin

11.30

Jabłka – produkcja i handel, dziś oraz wizja przyszłości Roman Jagieliński, Grupa Producentów Owoców "Roja”

11.50

Dalekie rynki – nowe wyzwania w przechowalnictwie jabłek Dr Krzysztof Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

12.10

Przerwa kawowa

13.00

Grupy producentów awangardą w trzeciej rewolucji produkcji i dystrybucji jabłek Dr Witold Boguta, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Warszawa

13.15

Przetwórstwo jabłek w najbliższych latach Piotr Podoba, wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków, Warszawa

13.30

Jakie zmiany w produkcji drzewek jabłoni w najbliższych latach Maciej Lipecki, prezes Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy, Skierniewice

13.45

Krótkie wystąpienia partnerów konferencji: Mirosław Korzeniowski, BayerCropScience Maciej Sroczyński, TimacAgro
Piotr Szugajew, Szugajew Agri Krzysztof Gasparski, ProCam

 

14.30

Aktualna sytuacja na europejskim rynku jabłek Prof. dr hab. Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin

14.45 Dyskusja

16.00

Ciepły posiłek i zakończenie obrad

 


 

Koszty uczestnictwa:
Wstęp bezpłatny: pracownicy naukowi, studenci, dziennikarze
Opłata 20 zł: członkowie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych
Opłata 50 zł: pozostali uczestnicy

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały konferencyjne, ciepłe i zimne napoje oraz ciastka w przerwie kawowej i obiad po zakończeniu obrad. Czynna będzie wystawa środków produkcji oraz czasopism i książek sadowniczych z możliwością zakupu. Wszelkie informacje na temat konferencji można uzyskać: telefonicznie pod numerem 81 524 71 04, faxem 81 524 71 05 pocztą elektroniczną na adres e-mail: zenku@o2.pl,