Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia

 

Zakład Architektury Krajobrazu Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. Wąwozy i Suche Doliny Lublina – Potencjał i Zagrożenia, organizowanej przez Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów ”Zimne Doły”.

 

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2014 roku w Lublinie.

 

[ PROGRAM ]

 

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań dotyczących wąwozów i suchych dolin Lublina, prowadzonych przez naukowców z różnych dziedzin. Zachęcamy do prezentowania stanowisk teoretycznych i metodologicznych, wyników własnych badań empirycznych oraz koncepcji zagospodarowania.

 

karta zgłoszenia

komunikat 1