Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”.

 

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 października 2014 r. w Lublinie

odbędzie się

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„ENERGIA I ŚRODOWISKO Produkcja – Logistyka – Zarządzanie”.

 

Organizatorami Konferencji są: Katedra Energetyki i Pojazdów i Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Zoologii i Ekologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

Podczas konferencji odbędą się sesje naukowe związane m.in. z możliwościami wykorzystania biopaliw płynnych i stałych, odnawialnych źródeł energii w technologiach zawodowych i rozproszonych, proekologicznymi środkami transportu, recyklingiem, inżynierią środowiska, ochroną środowiska, gospodarką wodno-ściekową, logistyką, zarządzaniem oraz innowacyjnością procesów i produktów jako elementu zrównoważonego rozwoju pomiędzy ochroną środowiska, energetyką i ekonomią.

Miejscem konferencji będzie nowoczesne Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie.

Szczegółowe informacje podane są w załączonym komunikacie nr 1 lub na stronie www.eis.up.lublin.pl