Szkolenie pt.:„Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie nowelizacji ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

 

 

 

 

Zaproszenie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ma zaszczyt zaprosić na dwudniowe szkolenie

w ramach projektu systemowego
„Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”

pt. „Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3
Termin spotkania: 01-02.09.2014 r.

Cel:
szkolenie w zakresie zarządzania uczelnią w związku z wejściem w życie nowych przepisów reformujących szkolnictwo wyższe

Adresaci:

– dziekani
– prodziekani
– kierownicy działów nauczania

Miejsce: Hotel Victoria, Lublin, ul. Narutowicza 58/60
Warunki uczestnictwa: Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz
z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych  (w załączniku)

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail:

[ deklaracja uczestnictwa ]

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

01.09.2014r.
10:15-10:30 rejestracja hotelowa / powitalna kawa
10:30-12:30 prezentacja dyr. A. Kurkiewicza i dyskusja- szkolenie część I
12:30-12:50 przerwa kawowa
12:50-14:20 szkolenie część II
14:20-15:00 lunch
15:00-16:30 szkolenie część III
16:30-16:45 przerwa kawowa
16:45-18:15 szkolenie część IV
18:30 kolacja

02.09.2014r.
09:00-09:15 powitalna kawa
09:15-12:00 szkolenie część II
12.00 lunch

Mapka dojazdu:
Dojazd komunikacją miejską – linia 150 (trolejbus)
Przystanek początkowy – Dworzec Główny PKP 02,
Przystanek końcowy – MPWiK 02 (drugi przystanek), dojście do ul. Narutowicza – ok 220 m. 

 

 

***  informacje szczegółowe ***

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3, uprzejmie zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie pt.:„Zarządzanie procesem dydaktycznym w aspekcie nowelizacji ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, którego celem będzie przeszkolenie w zakresie zarządzania uczelnią w związku z wejściem w życie nowych przepisów reformujących szkolnictwo wyższe.

Termin spotkania: 01/02.09.2014 r.

Adresaci: Dziekani, Prodziekani i kierownicy instytutów naukowych
Miejsce: Lublin, Hotel Victoria ul. Gabriela Narutowicza 58/60

Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie (obowiązkowo pola do nr 19) wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych (w załączniku), przesłanie ww. dokumentów skanem do dnia 28.08.2014r. oraz dostarczenie oryginału dokumentów w dniu szkolenia.

Zapraszamy jedną osobę reprezentującą wydział.

Osoby spoza Lublina mają możliwość skorzystania z noclegu w dniu 01/02.09.2014 r.

Zgłaszając się, koniecznie prosimy o podanie informacji, czy będą Państwo korzystali z noclegu.
Szkolenie jest bezpłatne!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokrywa koszt wyżywienia oraz noclegu.

Dojazd we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: do dn. 28.08.2014 r. (decyduje kolejność zgłoszeń!)

***

 

Program tematyczny:

1. Zniesienie opłat za drugi kierunek studiów.
2. Nowe zasady komercjalizacji- uwłaszczenie naukowców.
3. Wzmocnienie szans studentów i absolwentów na rynku pracy.
4. Uczenie się przez całe życie – uznawanie kompetencji zdobytych poza systemem formalnym.
5. Nowe zasady tworzenia związków uczelni.
6. Dostosowanie systemu Pol-on do obsługi statystyki publicznej dla GUS w obszarze szkolnictwa wyższego.
7. Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych- obowiązek posiadania programów antyplagiatowych.
8. Nowe przepisy dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich.
9. Zmiany w ustawie o stopniach i tytułach naukowych oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki.
10. Korekty pozostałych przepisów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego