Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: “Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”