Czy odpad może być produktem użytecznym?

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Politechniką Lubelską, Zakładami Azotowymi "Puławy SA", Instytutem Nawozów Sztucznych oraz Kruszywami Niemce SA i Ecoservice Poland Sp. z o.o.

zapraszają na

II edycję konferencji pt. 

Czy odpad może byc produktem użytecznym?

 

pod honorowym patronatem JM Rektora 

prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

 

Konferencja odbędzie się 1 lipca br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

sala 101, budynek AGRO II, ul. Akademicka 15, Lublin. 

 

 

PROGRAM:

10:00 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof dr hab. Mariana Wesołowskiego

10:10 Wystąpienie Organizatorów Konferencji


10:30 I Dyskusja Panelowa – wprowadzenie do dyskusji

      dr Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" SA
•    Ochrona środowiska w grupie Azoty Puławy SA., na przykładzie projektu BLUE GAS
•    Gospodarka odpadami w grupie Azoty Puławy SA

      dr inż Józef Sas, dr Piotr Rusek, dr inż Joanna Gluzińska,
      dr inż Andrzej Paszek – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
•    Wykorzystanie odpadów w technologii otrzymywania nawozów

11:30 II Dyskusja Panelowa – wprowadzenie do dyskusji

Grzegorz Bazan – Zastępca Dyrektora Ds Rekonstrukcji i Płynów Wiertniczych – Exalo Drilling SA
Grzegorz Lipowicz – Dyrektor ds. HSE – Exalo Drilling SA.
•    Systemy Płynów Wertniczych stosowane w Exalo Dnlling SA – technologia, aspekty środowiskowe i gospodarka odpadami

 

Wystąpienie mec Huberta Schwarza – Prezesa Stałego Sądu Arbitrażowego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych

Sławomir Golonka – Green Office Ecologic Sp. z o.o.
•    Elektro-odpady w Polsce

12:30 Przerwa kawowa


13:00 III Dyskusja Panelowa – wprowadzenie do dyskusji

     prof. dr hab Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
     dr hab. inż. Grażyna Żukowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
•    Odpady w innowacyjnej biogospodarce

     prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska
•    Gospodarka odpadami a zrównoważony rozwój

     Monika Rodak – Kruszywa Niemce SA
•    Wykorzystanie odpadów w technologii druku 3D

14:00 Wystąpienie uczestników konferencji


14:15 Zakończenie Konferencji. Lunch
.

Przewidujemy również wystąpienie przedstawiciela NFOŚiGW. dot finansowania przedsięwzięć z obszaru ochrony ziemi oraz przedstawiciela Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dot wprowadzania w życie ustawy o odpadach.