XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie

 

 

 
 
POLSKI ODDZIAŁ ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA WIEDZY DROBIARSKIEJ
THE POLISH BRANCH OF WORLD’S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION

 

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskim Polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association.

 

Sympozjum pod hasłem "Nauka praktyce – praktyka nauce" odbędzie się w dniach 8-10 września 2014r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Obrady Sympozjum odbywać się będą w salach konferencyjnych Zajazdu Piastowskiego.

 

Tematyka Sympozjum obejmować będzie zagadnienia związane z hodowlą, chowem i żywieniem, jakością produktów, jak również profilaktyką weterynaryjną i patologią drobiu. Jak co roku, w międzynarodowym gronie Uczestników znajdą się osoby reprezentujące uniwersytety, placówki naukowo-badawcze, specjaliści medycyny weterynaryjnej, hodowcy-praktycy oraz przedstawiciele firm związanych z szeroko pojętym drobiarstwem.

 

Treść Komunikatu nr 1, jak również pliki zgłoszeniowe, znajdą Państwo pod adresem http://sympozjumpowpsa2014.pl. Wszelkie zapytania można kierować także bezpośrednio do sekretarza Sympozjum: dr inż. Justyna Batkowska, tel. 81 4456739, e-mail:

 

 

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Antoni Brodacki