Jakość kształcenia na kierunku bioinżynieria – konferencja

 

 

Jakość kształcenia na kierunku bioinżynieria – konferencja

 

 

ZAPROSZENIE

Rada Programowa ds. Kierunku Bioinżynieria oraz Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają: pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych na konferencję poświęconą prezentacji i doskonaleniu programu i efektów kształcenia oraz planu studiów na kierunku bioinżynieria, studia pierwszego i drugiego stopnia.

Konferencja odbędzie się 15 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Agro II, ul. Akademicka 15, początek godz. 10.00

 

Program konferencji:

10.00 – otwarcie i powitanie gości – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

10.10 – wykład „Nauka dla biogospodarki” – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

10.30 – prezentacja programu i efektów kształcenia na kierunku bioinżynieria

11.00 – dyskusja

12.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

W dniach od 14 do 17 stycznia 2014 roku w holu Agro II będzie prezentacja osiągnięć pracowników i studentów Wydziału Agrobioinżynierii w zakresie bioinżynierii i wykorzystania nowoczesnych technik biotechnologicznych w gospodarce.

 

 

W imieniu Organizatorów

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii oraz

Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Bioinżynieria