Kreowanie programu kształcenia i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

 

 

ZAPROSZENIE

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rada Programowa ds. Kierunku TOWAROZNAWSTWO zapraszają

pracowników,

studentów

oraz interesariuszy zewnętrznych

na

Konferencję dotyczącą Kreowania programu kształcenia i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo

Konferencja organizowana jest w celu zapoznania studentów z celami kształcenia oraz programem kształcenia na kierunku Towaroznawstwo. Ma też na celu upowszechnienie wiedzy na temat możliwości poprawy jakości kształcenia oraz propagowania wykorzystywania alternatywnych metod dydaktycznych.

Organizatorzy konferencji liczą na zainteresowanie ze strony studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, interesariuszy zewnętrznych oraz osób odpowiedzialnych za proces kształcenia.

Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, (sala konferencyjna 14/15) Agro II) 

Termin konferencji: 21 stycznia 2014, godz. 10.00-12.00

Program Konferencji:

 • 10.00    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
 • 10.10    Prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku Towaroznawstwo
 • 10.20    Informacja o udziale studentów w programach międzynarodowych
 • 10.30    Prezentacja studentów z Koła Naukowego Towaroznawców
 • 10.40    Informacja dotycząca pozadydaktycznej działalności studentów UP w Lublinie
 • 10.50    Wypowiedzi gości
 • 11.00   Przerwa, wystawa prac studenckich
 • 11.15   Spotkanie ze studentami

Tematyka spotkania:

  • efekty kształcenia
  • sylwetka absolwenta
  • zasady dyplomowania i prezentacja przykładowych tematów prac inżynierskich i magisterskich
  • opinie studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunku Towaroznawstwo
 • 12.00   Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 Konferencja połączona będzie z wystawą prac studentów kierunku Towaroznawstwo i odbędzie się 21 stycznia 2014 w sali konferencyjnej (14/15) Agro II, początek godz. 10.00

                                                                                                                                                      

W imieniu Organizatorów

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

Przewodnicząca Rady Programowej

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny