Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna.

Konferencja poświęcona kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna.

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, Prodziekan oraz Rada Programowa ds. Kierunku Gospodarka przestrzenna zapraszają

pracowników,

studentów

oraz interesariuszy zewnętrznych

na konferencję poświęconą kreowaniu programu kształcenia i planu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Konferencja połączona z wystawą prac studentów kierunku GP odbędzie się 12 grudnia 2013 w sali 101 Agro II, początek godz. 11.00

 

 

 

 

Program konferencji:

11.00 – Otwarcie i powitanie gości

11.10 – prezentacja celu i programu kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

11.40 – informacja o udziale studentów w programach międzynarodowych

11.55 – Koła Naukowe

12.00 – dyskusja

12.30 – zakończenie I części konferencji

 

12.35 – 14.00 – Spotkanie ze studentami kierunku gospodarka przestrzenna

Tematyka spotkania:

        informacja nt. wymiany międzynarodowej dla studentów

        zasady dyplomowania i prezentacja przykładowych propozycji tematów prac inżynierskich

        opinie studentów dotyczące programu i planu studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna

        informacja nt. pozadydaktycznej działalności studentów UP w Lublinie

 

 

W imieniu Organizatorów

 

Dr hab. Halina Lipińska

Przewodnicząca Rady Programowej GP