Wykorzystanie innowacyjnych metod w procesie kształcenia i oceny studentów na kierunku weterynaria

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Koordynatorzy projektu vetVIP pt” Use of virtual problems /virtual patients in veterinary basic sciences”

przy współudziale

 

Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oddział w Lublinie oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu oddział w Lublinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej na temat:

 

„Wykorzystanie innowacyjnych metod w procesie kształcenia i oceny studentów na kierunku weterynaria”

 

 

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji miedzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego – vetVIP finansowanego przez Unię Europejską pt” Use of virtual problems /virtual patients in veterinary basic sciences”. Planowane do przedstawienia na konferencji referaty zostały przygotowane przez zespół realizatorów projektu. Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat projektu oraz propagowanie wykorzystywania nowoczesnych metod dydaktycznych.

Organizatorzy konferencji liczą na zainteresowanie ze strony studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osób odpowiedzialnych za proces kształcenia.

 

Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, (sala konferencyjna 14/15 Agro II) 

 

Termin konferencji: 12 grudnia 2013, godz. 10.00-13.00

 

Program Konferencji:

  • 10.00  Powitanie uczestników
  • 10.15  Innowacyjne metody nauczania
  • 10.45  Wykorzystanie wirtualnych problemów/wirtualnych pacjentów w nauczaniu przedmiotów podstawowych na kierunku weterynaria
  • 11.15   Modelowy przykład konstruowania wirtualnego problemu/pacjenta przy wykorzystaniu programu Casus
  • 11.45 Podsumowanie i dyskusja

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny