“Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” 12-14 września 2012 roku w Zamościu

 

Katedra Biologii Roślin
oraz Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin

Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zapraszają na Krajową Konferencję Naukową z cyklu

„Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”

organizowaną pod patronatem

JM Rektora UP w Lublinie 

Prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

 

 w dniach 12-14  września 2012 roku w Zamościu

 

 

 

Tematem przewodnim konferencji jest „Różnorodność gatunkowa zbiorowisk chwastów  segetalnych w zależności od sposobu użytkowania gruntów rolnych”. Poruszane będą również zagadnienia dotyczące  biologii  wybranych gatunków segetalnych.

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się sesja plenarna i posterowa, natomiast w drugim dniu sesja terenowa. W trzecim dniu konferencji organizowana jest wycieczka do Lwowa (dla chętnych uczestników). Prace prezentowane na konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w czasopiśmie naukowym Acta Agrobotanica (9 punktów).

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz streszczenia prac prosimy przesyłać drogą pocztową lub elektronicznie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Orientacyjny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 800 zł (w tym koszt druku publikacji, uroczysta kolacja, przejazd autokarem podczas sesji terenowej). Osoby zainteresowane wyjazdem do Lwowa wpłacają dodatkowo 150 zł (obowiązuje ważny paszport).

Dane do korespondencji :

dr Marta Ziemińska-Smyk
Katedra Biologii Roślin WNR w Zamościu
ul.Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
tel. 84 -76-72-756
e-mail:  

 

Pliki do pobrania:

-> komunikat nr 1

-> komunikat nr 2

-> karta uczestnictwa

-> karta rezerwacji noclegów

-> uwagi dla autorów zamieszczających prace w Acta Agrobotanica

-> uwagi dla autorów zamieszczających prace w Ekologia i Technika

 

Informacje szczegółowe:

-> szczegółowy program konferencji

-> uwagi dotyczące prezentacji referatów i posterów

-> rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Zamościu

-> mapa sytuacyjna (wersja interaktywna)

 

-> Sprawozdanie i fotogaleria Konferencji