Nauka – praktyce ekologicznej

Program konferencji

„Nauka – praktyce ekologicznej”
 
 
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lublin, ul. Akademicka 15
20 listopada 2011 r.
 
9:00 – 10:00 rejestracja uczestników
 
10:00 – 10:10 powitanie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
 
10:10 – 10: 40 przemówienia zaproszonych gości
 
10:40 – 10:50 prezentacja tematu: Wpływ wsiewek międzyplonowych na zmiany zachwaszczenia łanu i zawartości próchnicy w glebie oraz ocena odporności na poziomie molekularnym na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dwóch rodzajów orkiszu jarego w warunkach ekologicznego gospodarowania Prof. dr hab. Edward Pałys
 
10:50 – 11:00 Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej Dr hab. Jerzy Szymona – prof. UP
 
11:00 – 11:10 Skuteczność regulacji zachwaszczania roślin uprawianych w pięciopolowym płodozmianie prowadzonym w systemie ekologicznym Prof. dr hab. Marian Wesołowski
 
11:10 – 11:20 Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich Dr Małgorzata Gruszczyk
 
11:20 – 11:30 Metody i sposoby wykrywania zastosowania w produkcji sadowniczej niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym środków do produkcji Dr hab. Jerzy Szymona – prof. UP,
 
11:30 – 12:30 przerwa kawowa
 
12:30 – 12:40 Określenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi Prof. dr hab. Ewa Solarska
 
12:40 – 12:50 Możliwości wsparcia produkcji ekologicznej za pomocą nowoczesnych metod diagnostyki molekularnej" Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 
12:50 – 13:00 Ekologiczny chów bydła mlecznego Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
 
13:00 – 13:10 Efektywność żywienia rosnących świń różnych genotypów przy wykorzystaniu pasz ekologicznych z dodatkiem mieszanek uzupełniających z udziałem ziół Prof. dr hab. Eugeniusz Grela,
 
13:10 – 13:20 Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność Dr hab. Renata Klebaniuk – prof. UP
 
13:20 – 13:30 Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
 
13:30 – 14:00 dyskusja
 
14:00 – 15:00 obiad [produkty ekologiczne]
 
 
Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny