I Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie”

 

 

Zaproszenie na Konferencję

 

I Konferencja Naukowa z cyklu

„Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie”
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 
Termin: 15 listopada 2018 r.

Miejsce Konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Organizatorzy Konferencji:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
 • Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Obszary tematyczne
 •  Postrzeganie jakości wyrobów i usług
 •  Zapewnienie jakości w cyklu życia produktu
 •  Zarządzanie a jakość zasobów, procesów i wyrobów
 •  Zarządzanie łańcuchem wartości w agrobiznesie
 •  Innowacje w agrobiznesie
 •  Wymiary zarządzania w agrobiznesie
 •  Rola jakości w marketingu produktów rolno-spożywczych
 •  Marketing produktów rolno-spożywczych
 •  Konkurencyjność w agrobiznesie
 •  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich

 

Harmonogram Konferencji
 •  Przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem do 1.05. 2018 r.
 •  Przesłanie kompletnego artykułu do 15.06.2018 r.
 •  Informacja zwrotna o wyborze publikacji do czasopisma do 30.06.2018 r.*
 •  Komunikat 2. do 30.06.2018 r.
 •  Wpłata konferencyjna do 15.09.2018 r.**
 •  Komunikat 3. do 30.10.2018 r.

 

Publikacje

po pozytywnym przejściu procesu recenzowania w redakcjach mogą być opublikowane w czasopismach:

 

 • Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (15 pkt. wg listy MNiSzW)
 • Żywność Nauka Technologia Jakość (13 pkt. wg listy MNiSzW)
 • Journal of Agribusinnes and Rural Development (13 pkt. wg listy MNiSzW)
 • Agronomy Science (9 pkt. wg listy MNiSzW)
 • Monografii recenzowanej  (drukowanej i z elektronicznym dostępem do publikacji na terenie Polski) (5 pkt.)
 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego załączonego w linku poniżej oraz dostępnego na stronie internetowej Katedry Zarządzania i Marketingu w zakładce „Konferencje”: Rejestracja online

 
Sekretariat Konferencji

Katedra Zarządzania i Marketingu, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Tel. 81 461 00 61 w. 181, 174, 276, Tel./Fax: 81 461 05 61

 

Więcej informacji o konferencji w załączniku:

 

Komunikat 1

 

 Komunikat 3