III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologia człowieka”

Uprzejmie zapraszamy na
III Międzynarodową Konferencję Naukową „Ekologia człowieka”,
która odbędzie się w dniach 19-20.06.2018 roku w Lublinie

Tematyka konferencji będzie dotyczyła ekologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów badawczych:
1. Zdrowie człowieka w warunkach zagrożeń cywilizacji
2. Wpływ zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej na zdrowie człowieka i środowisko
3. Matematyka i informatyka dla potrzeb zdrowia człowieka.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i studentów zainteresowanych w/w tematyką, reprezentujących kierunki związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, technologią żywności, medycyną, weterynarią, farmacją, ekologią i statystyką.

Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane jako referaty lub postery, a ich streszczenia będą zawarte w materiałach konferencyjnych. W ramach konferencji istnieje również możliwość elektronicznego opublikowania pełnych prac naukowych jako rozdziały w monografii w języku polskim lub angielskim.

Informujemy, że termin składania zgłoszeń na III Międzynarodową  Konferencję  „Ekologia człowieka”  został przedłużony do dnia 31 marca 2018 roku, natomiast przesłania streszczeń do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Komunikat I  <<zobacz>>

Komunikat III <<zobacz>>

Karta zgłoszeniowa  <<pobierz>>