III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
zapraszają na:
 
III Ogólnopolską Konferencję Naukową
„ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”
 
pod patronatem JM Rektora
prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka
 
która odbędzie się w dniu:
15 maja 2018 r.
 
MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Innowacyjno–Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lublin, ul. Głęboka 28 

 

 

[ KOMUNIKAT I