Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą 2.0 obowiązująca od 2018 r. władze Wydziału powoływane są bezpośrednio przez Rektora. Wychodząc naprzeciw demokracji akademickiej i dobrej tradycji, Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk zdecydował, aby mianowania władz dziekańskich dokonać w oparciu o procedurę opiniowania kandydatów.

W związku z powyższym na Wydziałach:

  • Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
  • Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
  • Nauk o Żywności i Biotechnologii
  • Biologii Środowiskowej,

powołanie na Dziekana poprzedzi opiniowanie kandydatów na dziekanów przez pracowników.

W dziekanatach w dniach od 26 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00 będą wystawione urny, do których wszyscy pracownicy Wydziału, po podpisaniu listy będą mogli wrzucić jedną kandydaturę na dziekana. Aby kandydatura mogła być zaopiniowana przez Kolegium Wydziału oraz Radę Dyscypliny kandydat powinien uzyskać co najmniej 20% głosów popierających spośród ogólnej liczby głosów. Opiniowanie kandydatur przez Kolegium Wydziału i Radę Dyscypliny odbędzie się w terminie 4-7 maja 2021 r.

Życzymy dobrych wyborów!