W dniu 20 maja 2021 roku zmarł prof. dr hab. Tadeusz Jacyna, dociekliwy naukowiec i ceniony pedagog.

Pan Profesor Tadeusz Jacyna urodził się 4 kwietnia 1939 roku w Sosnowcu.

Pracę naukową Pan Profesor rozpoczął w 1965 roku w Zakładzie Instytutu Sadownictwa w Albigowej na stanowisku asystenta, stopień dr nauk rolniczych uzyskał w Instytucie Sadowniczym w Skierniewicach. W latach 1965-1980 w Albigowej pracował na stanowisku asystenta naukowego do 1967 roku, st. asystenta nauk. do 1980 r., a od 1980 r. na stanowisku adiunkta. Po uzyskaniu stopnia doktora w roku 1980 wyjechał z rodziną za granicę, gdzie przebywał do 1997 roku. W latach 1983-1989 pracował w Nowej Zelandii w służbie Ministry of Agriculture and Fisheries na placówkach w Mosgiel oraz Alexandra. Rozwój naukowy pogłębiał Pan Profesor na stanowisku pracownika naukowego w różnych firmach szkółkarskich w Stanach Zjednoczonych, min. w latach 1981-1983 pracował w dziale badawczo-rozwojowym firmy Hilltop Orchards&Nurseries Inc. w Hartford. W 1983 r. objął stanowisko pracownika naukowego w Centrum Badań Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa w Mosgiel/Alexandra w Nowej Zelandii. W latach 1992-1996 pracował na Uniwersytecie Cornella w Ithaca, USA. Po powrocie do kraju w 1997 r. objął stanowisko adiunkta w Katedrze Sadownictwa AR w Lublinie,  w roku 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie w roku 2004 stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie.

Zainteresowania badawcze Pana Profesora skupione były na zagadnieniach związanych z ograniczeniem ciernistości podkładek jabłoniowych, inicjacji pąków kwiatowych śliw pod wpływem zróżnicowanego cięcia pędów jednorocznych oraz stosowania regulatorów wzrostu na owocujących drzewach czereśni. Prowadził także badania nad chemicznym rozgałęzianiem drzewek w szkółce oraz nad modelami intensywnych sadów czereśniowych.

Efektem wysokiej aktywności badawczej Pana Profesora jest jego pokaźny dorobek publikacyjny obejmujący liczne oryginalne artykuły naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty i doniesienia naukowe, jak również opracowania technologiczne i ekspertyzy wykonywane w ramach zespołu rzeczoznawców NOT-SITO. Profesor Jacyna wielokrotnie czynnie uczestniczył w konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, był wykładowcą cieszącym się dużą estymą na Uniwersytecie III Wieku. Inne formy Jego aktywności naukowej to liczne opracowania recenzji wydawniczych dla specjalistycznych czasopism krajowych i zagranicznych. Uzyskane w efekcie wieloletniej, pełnej zaangażowania pracy, osiągnięcia naukowe Pana Profesora, wnoszą wiele cennych informacji dla rozwoju sadownictwa.

Wykształcił wiele pokoleń studentów, wśród których z zapałem rozbudzał chęć odkrywania tajemnic szeroko rozumianej Nauki, Pan Profesor był prawdziwym Człowiekiem Nauki do końca swoich dni życia (6 kwietnia b.r. Pan Prof. skierował do Prodziekana Wydział OiAK list, w którym poinformował o zakończeniu działalności naukowej – ostatni artykuł naukowy ukazał się w 2021 roku), był osobą o wielu pasjach, wielkim miłośnikiem przyrody i znawcą historii.

Społeczność akademicka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i całego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wielkim żalem i smutkiem żegna Pana Profesora. W naszej pamięci pozostanie On jako wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel, ciepły człowiek, serdeczny przyjaciel i kolega.

Dziękujemy za świadectwo Twojego pięknego życia, za troskę o Wydział, za wielką kulturę osobistą, za obecność wśród nas.

Niech te wszystkie dobre czyny otworzą Tobie drogę do Nieba.

 Do zobaczenia w Rajskich Ogrodach Panie Profesorze Tadeuszu Ogrodniku
Spoczywaj w pokoju!