Profesor zw. dr hab. Stanisław Pietruszewski urodził się 30 maja 1945 roku w Lublinie. W roku 1969 uzyskał tytuł magistra fizyki i został asystentem naukowo-technicznym w Zakładzie Fizyki i Mechaniki Technicznej Akademii Rolniczej w Lublinie. W roku 1979 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na ówczesnym Wydziale Techniki Rolniczej, w 1999 roku stopień doktora habilitowanego, zaś tytuł profesora nauk rolniczych  uzyskał w 2006 r. na nowo utworzonym w 2003 roku, Wydziale Inżynierii Produkcji. W 2009 roku został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczego.

W latach 2004–2015 był kierownikiem Katedry Fizyki. W tym czasie zyskał wielką sympatię i oddanie pracowników. Był zawsze wesoły i uśmiechnięty, dla każdego miał dobre słowo.

Początkowa działalność naukowa Profesora dotyczyła badań mechaniki układu maszyna rolnicza – gleba przy wykorzystaniu elastooptyki. Późniejsze zainteresowania naukowe dotyczyły badań związanych z wpływem pola magnetycznego i elektromagnetycznego na materiały biologiczne.

Profesor Stanisław Pietruszewski był współautorem 5 patentów i blisko 200 publikacji naukowych, w tym połowa to oryginalne prace twórcze. Był promotorem 4 przewodów doktorskich oraz kierował 17 pracami magisterskimi. Był doskonałym dydaktykiem, cenionym przez współpracowników i studentów. Z wielką łatwością skupiał wokół siebie młodzież, chętnie dzielił się własnym doświadczeniem.

Profesor za swoją działalność był odznaczony złotym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), który otrzymał za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej. 

Prywatnie Profesor był pasjonatem filatelistyki – otrzymał Srebrną Odznakę Polskiego Związku Filatelistów. Interesował się również historią oręża polskiego z XVI i XVII wieku oraz II wojny światowej.

W roku 2015 Profesor przeszedł na emeryturę, ale nadal utrzymywał serdeczne i częste kontakty z pracownikami Katedry Fizyki.

Odszedł od nas pełen twórczego działania naukowiec i wyrozumiały nauczyciel.

Pana Profesora zapamiętamy jako człowieka życzliwego, pogodnego, dynamicznego, gotowego do współpracy, z radością służącego swoją bezinteresowną pomocą i doświadczeniem.

Prof. Bożena Gładyszewska