12 października 2021 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a Stowarzyszeniem Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Obie instytucje zobowiązują się w niej do współpracy w zakresie inicjatyw dydaktycznych oraz badawczych.

Umowę z ramienia UP w Lublinie podpisał Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a z ramienia Stowarzyszenia: Prezes Gabriela Bilkiewicz.

Koordynacją umowy w wyznaczonych działaniach ze strony Uniwersytetu będą zajmować się: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

Wójt Gminy Podedwórze Monika Mackiewicz-Drąg; Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klubu Biznesu Agnieszka Gasior-Mazur; dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu; dr hab. Grażyna Zawiślak; mgr inż. arch. kraj. Magdalena Błaziak; Dyrektor Centrum mgr Anna Woźniak wraz z pracownikami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Jak powiedział Rektor, profesor Krzysztof Kowalczyk:  „Misją każdego uniwersytetu jest realizacja procesu dydaktycznego. Cieszę się z nawiązanej współpracy, ponieważ dzięki tej umowie nasi studenci mają szansę na ciekawe praktyki, staże i rozwój umiejętności.”

W ramach umowy Strony zobowiązują się do powołania Zespołów roboczych do przygotowania inicjatyw dydaktycznych i badawczych; przygotowywania wniosków w sprawie realizacji projektów dydaktycznych oraz naukowo-badawczych; udostępniania bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, wzajemnego wspierania się w promocji  podejmowanych inicjatyw.

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego zostało zarejestrowane w 2001 roku. Powstało z potrzeby wprowadzenia zmian w środowisku wiejskim. Jego misją jest rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie znane jest z prowadzenia wioski tematycznej ”Kraina Rumianku”.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA