Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Lublinie

19 marca 2024 r.  odbyło się podpisanie umowy dotyczącej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Starostwem Powiatowym w Lublinie. Przedstawiono również działania, które będą realizowane w ramach współpracy.

uczestnicy pozujący z podpisanym porozumieniem na tle godła UP w Lublinie

Z ramienia Uniwersytetu umowę podpisał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a w imieniu Starostwa: Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski.

Współpraca samorządu z ośrodkami akademickimi jest bardzo istotnym elementem dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego powiatu, umożliwia efektywniejszy transfer wiedzy i znacząco ułatwia wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i technologii do gospodarki.

uścisk dłoni starosty i rektora

“Podpisanie umowy jest ważne dla wzmocnienia i zacieśnienia współpracy, której jednym z celów jest przygotowanie i realizacja wspólnych projektów w ramach dostępnych instrumentów finansowych: europejskich, krajowych lub regionalnych.” – stwierdził Waldemar Wapiński, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Lublinie – “W najbliższym czasie największy nacisk będziemy kładli na współpracę przy realizacji projektu pn. „Green Human Space”, który zakłada budowę kompleksu muzealno-wystawienniczego, renowację zabytkowego Dworku i Młyna Wodnego oraz rewitalizację terenów wokół Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, w tym parku i łąk w dolinie rzeki Bystrzyca.”

fot. Damian Bartnik /DRiP