11 stycznia 2022r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny w sprawie  współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. To sformalizowanie trwającej już od wielu lat kooperacji i zaangażowania we wspólne projekty.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali:

  • Patron honorowy: Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni
  • Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, mgr Marcin Kępowicz

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: mgr Magdalena Pielecka – Szafruga – wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, prof. dr hab. Grzegorz Borsuk – kierownik Zakładu Pszczelnictwa w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej i koordynator współpracy, dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. Uczelni z Zakładu Pszczelnictwa oraz mgr Anna Woźniak – Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich wraz z przedstawicielkami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni w krótkim przemówieniu wyraziła nadzieję, że „podpisywany list intencyjny zaowocuje tym, że absolwenci szkoły zdecydują się zostać w naszym regionie i podjąć studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie”, szczególnie podkreślając możliwość studiowania na kierunkach unikatowych – dostępnych tylko w naszym Uniwersytecie.

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk również skierował kilka słów do gości obecnych na spotkaniu. Podkreślił, że „celem współpracy jest, aby ona służyła uczniom Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, aby mieli możliwość współpracy z kadrą naukową, a także by mieli lepsze warunki przygotowania np. do olimpiad przedmiotowych, realizując część badań, zajęć w murach naszej Uczelni. To dodatkowo pozwoli zapoznać się z tym, co czeka ich w przyszłości.”

Z ramienia Uniwersytetu współpracę z Zespołem Szkół koordynują z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: prof. dr hab. Iwona Janczarekprof. dr hab. Grzegorz Borsuk, a także Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA