20 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny z Zespołem Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, który to jest kontynuacją inicjatywy zacieśniania współpracy ze szkołami województwa lubelskiego.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisała Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 5, mgr Marian Klimczak,

a także patroni honorowi nawiązywanej współpracy:

Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

i Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemar Gustaw, dr. inż Monika Michalak Majewska (koordynator współpracy z tego Wydziału), mgr Anna Woźniak, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich wraz z przedstawicielkami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia, a także mgr Teresa Piłat – Podstawka reprezentantka grona pedagogicznego wraz z uczniami technikum.

Otwierając spotkanie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni podkreśliła, że współpraca pomiędzy obiema instytucjami trwa już od dawna, a podpisanie listu intencyjnego to sformalizowanie działań, które mają na celu wsparcie uczniów na rzecz właściwej edukacji  oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki na kierunkach związanych z dotychczasowym kształceniem.

Dr Mariusz Banach zwracając się do obecnej młodzieży, wyraził nadzieję, że dzięki tej współpracy uda się w nich wzbudzić poczucie, że w Lublinie można skończyć uczelnię na europejskim poziomie i mieć pracę na bardzo dobrych warunkach. Podkreślił także, że Zespół Szkół nr 5 im Jana Pawła II jest szkołą konkurencyjną, z której miasto Lublin jest dumne. Ideą współpracy są realne działania obu jednostek, które przyniosą wymierne korzyści całemu regionowi.

Obecni na spotkaniu uczniowie otrzymali materiały promocyjne, w tym informatory z ofertą edukacyjną. Ciekawą niespodzianką był dla nich spacer po uniwersyteckiej Bibliotece, dzięki któremu mogli poznać to miejsce jako bardzo nowoczesne i przyjazne dla przyszłych studentów. Spacer poprowadzili: Zastępca Dyrektora mgr Bartłomiej Boćkowski oraz mgr Ewa Stępień.

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie to szkoła z wieloletnią tradycją. Jej historia sięga lat 1918/1919, gdy w Lublinie przy ul. Lipowej z inicjatywy lubelskich stowarzyszeń kobiecych powstała Żeńska Szkoła Zawodowa. W latach 1931 – 2002 siedzibą szkoły był budynek przy ul. Spokojnej 10. Aktualnie zajęcia szkolne odbywają się w siedzibie przy ul. Elsnera 5. Zespół Szkół to XXIV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie i Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia.

                                                                                                  Fot. Maciej Niedziółka/DKiWA