12 lipca 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, który to jest kontynuacją inicjatywy zacieśniania współpracy ze szkołami województwa lubelskiego.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali:

  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni
  • Dyrektor, mgr Marzenna Modrzewska-Michalczyk

oraz patroni honorowi nawiązywanej współpracy:

  • Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: mgr Tadeusz Bystryk – wicedyrektor Szkoły, koordynujący współpracę z jej ramienia, dr hab. Joanna Hawlena, prof. Uczelni i dr Jerzy Koproń z Katedry Turystyki i Rekreacji, mgr Ewa Koproń z Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji oraz mgr Anna Woźniak, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich wraz z przedstawicielkami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Pomimo wakacyjnej pory, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najzdolniejszej młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Otwierając spotkanie dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni przedstawiła główny cel podpisywanego porozumienia, którym jest wsparcie wysiłków Technikum Ekonomicznego kierunku technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki na rzecz właściwej edukacji uczniów oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki na kierunkach związanych z ich dotychczasowym kształceniem.

Dr Mariusz Banach zwracając się do obecnej młodzieży podkreślił: „Akademickość jest największą szansą Lublina. (…) Ten sposób nawiązywania współpracy ze szkołami jest wpisany do strategii Miasta Lublin, która będzie przyjęta na najbliższe 10 lat, a jest absolutnie ambicją samorządu Lublina, żeby ta współpraca miała charakter nie symboliczny, ale była realna. Jeżeli uda Wam się przejść po laboratoriach tego uniwersytetu, poznać istniejące i budowane obiekty, zobaczyć jak ten uniwersytet się rozwija, to z całą pewnością dojdziecie do wniosku, że tutaj można się przygotować do tego, żeby w przyszłości mieć dobrą pracę i budować to miasto. Zdajemy sobie sprawę, że sukces Lublina zależy od sukcesu jego mieszkańców.”

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali z rąk Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki pamiątkowe upominki.

Fot. Alicja Jaroszewska DKiWA/UP Lublin