18 stycznia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Z ramienia Uniwersytetu wzięli w nim udział: inicjatorzy współpracy z ZSCKR w Jabłoniu, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Katarzyna Ognik; a także Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni i Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich, mgr inż. Anna Woźniak wraz z pracownikami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia. Gościem specjalnym spotkania był prof. dr hab. Marek Babicz z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, absolwent tej szkoły. Szkołę reprezentowała również mgr inż. Sylwia Grzywaczewska– kierownik praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele młodzieży.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali:

  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni
  • Dyrektor Zespołu Szkół, mgr Agnieszka Piekarska

Patronem honorowym nawiązywanej współpracy jest Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Jak podkreśliła Prorektor ds. studenckich i dydaktyki: „Nawiązywana współpraca szczególnie korzystna będzie dla uczniów – to właśnie oni mają szansę na nowe umiejętności i doświadczenia, na rozwój. Wiele spośród kierunków studiów oferowanych przez naszą Uczelnię dedykowanych jest dla absolwentów szkół o charakterze rolniczym, stwarzając im możliwości doskonalenia obranej ścieżki zawodowej.”

Jednocześnie odbyły się warsztaty dla uczniów z ZSCR w Jabłoniu przygotowane przez dwa Wydziały: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

W Katedrze Biochemii i Toksykologii, uczniowie uczestniczyli w praktycznych warsztatach pt. “Substancje bioaktywne w produktach pochodzenia roślinnego“, które przeprowadziła prof. dr. hab. Anna Czech wraz z zespołem dr Iwoną Sembratowicz, dr Eweliną Cholewińską oraz mgr inż. Radosławem Smagiełem. Poza zajęciami warsztatowymi uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria badawcze Katedry i zapoznać się z nowoczesną aparaturą laboratoryjną wykorzystywaną do badań w biologii molekularnej.

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu uczniowie uczestniczyli w dwóch warsztatach: „Właściwości przyprawowe roślin zielarskich – masełka ziołowe”, które poprowadziła dr hab. Grażyna Zawiślak, oraz „Technologia przyszłości – rozmnażanie roślin in vitro”, dr Marzena Parzymies.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu jest jedną z 59 placówek w kraju prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła posiada długie i bogate tradycje, kształcąc młodzież od 1952 r.

fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA
Galeria zdjęć z Warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu przygotowane przez dwa Wydziały: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Zobacz