11 stycznia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy z XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie. Jego przedmiotem są m.in. dedykowane warsztaty oraz wspólne działania promocyjne.

W spotkaniu wziął udział dr Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, który objął patronatem honorowym inicjatywę Uniwersytetu w zakresie pogłębiania współpracy z lubelskimi szkołami. Zwracając się bezpośrednio do obecnych przedstawicieli młodzieży XXX LO podkreślił, że odwiedzając Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie mają oni szansę „Zobaczyć taki sprzęt, którego w szkołach nie jesteśmy w stanie Wam zapewnić i spotkać się z naukowcami, którzy należą do ścisłej czołówki w Polsce.”

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na tworzące się w Uniwersytecie nowe możliwości w zakresie nauki i edukacji: „Już za kilka miesięcy będziemy dysponować urządzeniami, które postawią nas w jednej linii z najlepszymi uczelniami na świecie: sprzęt do fenotypowania cyfrowego to unikalne wyposażenie.”

Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni. Z ramienia Uniwersytetu wzięli w nim udział: inicjatorzy współpracy z XXX LO, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej i Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Katarzyna Ognik; Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich, mgr inż. Anna Woźniak wraz z pracownikami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia. Przedstawicielami XXX LO byli: Dyrektor, mgr Tomasz Szabłowski, nauczyciele: mgr Tomasz Czapski oraz mgr Iwona Drobek, a także uczniowie.

Jednocześnie odbyły się warsztaty dla uczniów XXX LO przygotowane przez dwa Wydziały: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. Uczelni przywitała uczniów w auli budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego i przekazałam krótką informację o Wydziale oraz kierunkach kształcenia. Następnie odbyły się warsztaty:  “Zmysł węchu nieodzownym narzędziem pracy w enologii i cydrownictwie” prowadzone przez  dr hab. Magdalenę Kapłan oraz “Roślinne kultury in vitro” przygotowane przez dr Marzenę Parzymies.

W laboratorium Katedry Biochemii i Toksykologii odbyły się warsztaty pt. “Chemia w eksperymentach-chemiczne łamigłówki” (prowadzący dr hab. Magdalena Krauze prof. Uczelni, dr Anna Stępniowska i dr Krzysztof Tutaj). Koordynatorem akcji była prof. dr hab. Katarzyna Ognik. Na warsztatach uczniowie mieli okazję sprawdzić w praktyce jak zaskakujące, ciekawe i nieprzewidywalne mogą być rezultaty reakcji chemicznych. Młodzież poprzez samodzielnie prowadzone eksperymenty chemiczne miała szansę odkryć, że chemia to nie tylko teoria, ale przede wszystkim barwny i zaskakujący świat zamknięty w małej probówce.

Drugie spotkanie na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki poprowadzili pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa. Zajęcia dotyczyły behawioru zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz zwierząt dziko żyjących (prowadzący dr Damian Zieliński i lek. wet. Aleksandra Garbiec). Uczniowie poznali zasady, którymi powinni kierować się podczas przebywania, zabawy i pracy ze zwierzętami udomowionymi. Dowiedzieli się jak bezpiecznie głaskać psa lub kota, czy też jak przemawiać do zwierzęcia, w taki sposób, aby nie było to dla niego nieprzyjemne. Ponadto, naukowcy zdradzili, dlaczego pies chętniej podaje prawą albo lewą łapkę i jakie rewiry na swoim ciele preferuje podczas głaskania.

Galeria zdjęć z warsztatów dla uczniów XXX LO przygotowanych przez dwa Wydziały: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Zobacz
Fot. (podpisanie listu) Alicja Jaroszewska / DKiWA
Fot. (warsztaty) Maciej Niedziółka / DKiWA