21 września 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został podpisany list intencyjny z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali:

  • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni
  • Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, mgr Marzena Kamińska

oraz patroni honorowi nawiązywanej współpracy:

  • Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
  • Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusz Banach

Ponadto w spotkaniu udział wzięli: mgr Edyta Wielgus, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, który jest inicjatorem, a także koordynatorem nawiązanej współpracy oraz mgr Anna Woźniak – Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich wraz z przedstawicielkami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

Podpisanie porozumienia o współpracy było wydarzeniem wyjątkowym, ze względu na fakt, że dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski są absolwentami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni. Podkreśliła, iż wydarzenie to jest efektem projektu zainicjowanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, dr Mariusza Banacha oraz Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, który jest kontynuacją inicjatywy zacieśniania współpracy ze szkołami województwa lubelskiego.

Dr Mariusz Banach zwracając się do obecnych gości podkreślił, że to porozumienie podpisywane pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja jest istotne, aby złączyć lubelską oświatę z lubelską nauką. Stwierdził także, że ,,to jest dla miasta największa nadzieja, bo nie chodzi tylko o to, aby Ci ludzie w Lublinie studiowali, chodzi o to, żeby w tym mieście zostali”.

Na zakończenie spotkania Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki wręczyła pamiątkowe upominki zaproszonej młodzieży.

fot. Maciej Niedziółka DKiWA/UP Lublin