Współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie

14 maja 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

zdjcie grupowe osób obecnych na podpisaniu porozumieniaUmowa dotyczy współpracy w ramach racjonalnego zarządzania zwierzętami dzikimi na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z 13.10.1995 r. polegające na:

  • prowadzeniu prac mających na celu wzbogacenie różnorodności przyrodniczej łowisk polnych i leśnych,
  • monitoringu kondycji osobniczej i zdrowia jeleniowatych (w tym badania parazytologiczne),
  • monitoringu wybranych przejść dla zwierząt na drodze ekspresowej S19 w okolicach Janowa Lubelskiego i Rudnika,
  • pomocy w pozyskiwaniu materiału biologicznego od zwierząt dzikich występujących na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, który zostanie wykorzystany do badań naukowych.

moment podpisania umowy przez przedstawicieli podmiotów nawiązujących współpracęUmowę podpisali Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Mariusz Kiczyński.

Współpracę z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie będzie koordynował Maciej Wójcik – Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Łowieckiej – Główny Specjalista Służby Leśnej, zaś z ramienia Uniwersytetu dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni – Zakład Etologii Zwierząt, Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz dr n. wet. Marta Demkowska-Kutrzepa – Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

fot. Maciej Niedziółka /DRiP