Współpraca z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Altum w Lublinie

27 października 2023r. odbyło się podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Fundacją „Skrzydła dla Edukacji” będącą organem prowadzącym i działającym na rzecz  Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Altum w Lublinie.

Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Altum w Lublinie dr Katarzyna Skubisz -Kępka, Prezes Zarządu „Skrzydła dla Edukacji” Tomasz Biedacha oraz patron honorowy nawiązywanej współpracy: Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk List intencyjny podpisali:

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Dyrektor Niepublicznego Liceum  Ogólnokształcącego Altum w Lublinie dr Katarzyna Skubisz-Kępka i Prezes Zarządu „Skrzydła dla Edukacji” Tomasz Biedacha. Patronat honorowy nad nawiązywaną współpracą objął Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. 

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Dyrekcja Liceum Altum w Lublinie wyrażają wolę współpracy w zakresie pogłębiania kształcenia szczególnie w przedmiotach przyrodniczych, a także propagowania dalszej edukacji oraz przygotowania uczniów  do kontynuowania nauki na kierunkach oferowanych przez UP w Lublinie.

Jak podkreśliła Dyrektor Szkoły, Liceum Altum to szkoła bez murów, otwarta na ciekawych świata, realizująca nowoczesny sposób nauczania, budująca zdrowe relacje i dająca przestrzeń na rozwój mocnych stron.

Współpracę z Liceum z ramienia Uniwersytetu będzie koordynować dr Michał Nowak z Wydziału Agrobioinżynierii oraz Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

Zdjęcie: Alicja Jaroszewska /DRiP