17 marca 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Narodowym Uniwersytetem Leśnictwa Ukrainy we Lwowie.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie umowę podpisał Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy we Lwowie reprezentował Rektor prof. Volodymyr Zagorsky.

Współpraca obu uczelni ma na celu promowanie wymiany akademickiej i naukowej. Przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych, publikowanie prac naukowych w czasopismach obu stron, a także organizowanie wspólnych konferencji naukowych.

Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy we Lwowie to uczelnia z ponad 200-letnią tradycją, która kształci specjalistów w dziedzinie leśnictwa i zasobów leśnych. Na sześciu wydziałach studiuje ponad pięć tysięcy studentów pod kierunkiem ponad trzystu wykładowców, wielu z nich to wybitni profesorowie i doktoranci uhonorowani nagrodami państwowymi oraz członkowie-korespondenci Ukraińskiej Akademii Nauk.

Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie da początek owocnej współpracy akademickiej i naukowo-badawczej!

Zdjęcia: Maciej Niedziółka /DRiP