Współpraca z Nadleśnictwem Rudnik i Cervus – ekologiczną hodowlą jeleniowatych

6 lutego 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Nadleśnictwem Rudnik i Cervus – ekologiczną hodowlą jeleniowatych. Umowa dotyczy realizacji Programu wsiedlania daniela zwyczajnego (Dama dama) na teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasy Państwowe (OHZ LP) „Lasy Rudnickie” na lata 2023-2027. Celem podjętej współpracy będzie zwiększenie różnorodności genetycznej populacji, a przez to zapobieganie chowu wsobnemu i poprawy kondycji osobniczej danieli zwyczajnych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasy Państwowe „Lasy Rudnickie”.

Rektor Krzysztof Kowalczyk, Prorektor Urszula Kosior-Korzecka, dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni stoją obok przedstawicieli Nadleśnictwazdjęcie: Maciej Niedziółka/DRiP

Umowę trójstronną podpisali Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Andrzej Tofilski i właściciel fermy jeleniowatych Marek Sławiński.

Tego samego dnia odbyło się również podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Cervus – ekologiczną hodowlą jeleniowatych. Umowa dotyczy współpracy w zakresie pogłębiania kształcenia studentów z przedmiotu Hodowle zamknięte zwierząt dzikich na kierunku behawiorystyka zwierząt. Celem podjętej współpracy jest możliwość odbycia przez studentów kierunku behawiorystyka zwierząt zajęć terenowych oraz praktyk zawodowych na fermie jeleniowatych.

List intencyjny podpisali Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni i właściciel fermy jeleniowatych Marek Sławiński.
Współpracę z ramienia Nadleśnictwa Rudnik będzie koordynować Zastępca Nadleśniczego Tomasz Maślach, zaś z ramienia Uniwersytetu dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa, Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.