14 maja 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został wymieniony List Intencyjny z II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku. Współpracę ze strony Uniwersytetu zadeklarowała Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, a ze strony Szkoły: Dyrektor, Mirosław Król.

„Bardzo się cieszymy na współpracę z II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku, które prowadzi miedzy innymi klasy o profilu biologiczno-chemicznymi ma ugruntowaną pozycję wśród szkół średnich w regionie, czego potwierdzeniem jest chociażby pozycja w corocznym rankingu „Perspektyw”.” – podkreśliła Prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

Jak czytamy w samym Liści Intencyjnym, celem podjętej współpracy jest wsparcie wysiłków nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku na rzecz właściwej edukacji uczniów oraz przygotowanie ich do kontynuowania nauki na kierunkach związanych z ich dotychczasowym kształceniem. Współpraca ta będzie obejmować m.in. udział wykładowców w zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i zajęć typu warsztatowego i laboratoryjnego.

W spotkaniu uczestniczyli również: Edyta Walczak, nauczycielka odpowiedzialna za współpracę oraz przedstawicielki Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich / Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia wraz z Dyrektor Anną Woźniak.

 

BRiPK
Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA