19 kwietnia 2022r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Halina Smyk podpisały list intencyjny w sprawie współpracy.

Obecny na spotkaniu JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wyraził nadzieję, że dzięki tej współpracy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie będą mogli „(…) zapoznać się ze wszystkim, co może zaoferować Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, nie tylko w postaci kierunków studiów, których oferta jest bardzo bogata, od kierunków typowo przyrodniczych, rolniczych poprzez kierunki ekonomiczne, techniczne i związane z technologią żywności. Wielu absolwentów z pewnością znajdzie w naszej ofercie to, co jest dla nich ważne i z czym chcą wiązać przyszłość.” Rektor udzielił uczniom rady, aby wybierali takie uczelnie, które gwarantują dobrą wiedzę i przekazanie właściwych kompetencji zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności, co gwarantuje dobrze przygotowanie do przyszłego zawodu.

Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni pokrótce opowiedziała także o ofercie studiów, nowych kierunkach w nadchodzącej rekrutacji, a także tych unikatowych, które są dostępne tylko w ofercie UP w Lublinie.

Ponadto, w spotkaniu udział wzięli prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, a także inicjator współpracy, mgr Teresa Świś – nauczyciel chemii, przedstawiciele młodzieży z III klasy biologiczno-chemicznej oraz mgr inż. Anna Woźniak, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich wraz z pracownikami Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie swoją tradycją nawiązuje do 1915 roku i jest nierozerwalnie łączone z historią miasta i regionu. Patronem szkoły jest hetman polny koronny Stefan Czarniecki – bohater narodowy z XVII w. Od momentu powstania szkoły jej mury opuściło ponad 10 000 absolwentów.

fot. Maciej Niedziółka/DKiWA