Współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z zakładami mleczarskimi

4 lipca 2023 r. w siedzibie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie zainicjowane przez ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka odnośnie ogólnopolskiej współpracy badawczej uczelni przyrodniczych i rolniczych z zakładami mleczarskimi.

uczestnicy konferencji

Na Skromną przybyli prorektorzy ds. nauki krajowych uczelni przyrodniczych i rolniczych, naukowcy zajmujący się tematyką przetwórstwa mleka oraz przedstawiciele przemysłu mleczarskiego. Spotkanie otworzył rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a prowadził je dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Rektor Up w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wraz z dziekanem Wydziału Nauk o Żywności prof. dr. hab. Waldemarem Gustawem, prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą dr. hab Bartłomiejem Sołowiejem, prof. uczelni oraz dyrektor biura poselskiego, repezentujący ministra nauki i edukacji Szymon Osieleniec

Reprezentanci poszczególnych instytucji zaprezentowali swoje ośrodki i firmy pod kątem możliwości współpracy. Jej celem będzie zastosowanie najnowszych wyników badań i nowoczesnych rozwiązań w bezpośredniej produkcji innowacyjnych produktów mleczarskich. Współdziałanie uczelni z firmami mleczarskimi posłuży rozwojowi polskiego mleczarstwa i stworzy szansę na lepszą promocję produktów mleczarskich nie tylko na rynku polskim, lecz także zagranicznym.

Prezentacja sprzętu badawczego UP w LublinieW spotkaniu udział wzięli: Szymon Osieleniec, dyrektor biura poselskiego, repezentujący ministra nauki i edukacji; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr hab. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki, dr hab. Anna Berthold-Pluta, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Żywności oraz dr hab. lek. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań UWM, dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM z Katedry Mleka i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności; Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Piotr Goliński prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz prof. dr hab. Paweł Cyplik z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko z Katedry Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Anna Laskowska dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego, dr Marek Szołtysik z Katedry Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – prof. Zbigniew Karczmarzyk, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Marek Gugała, prorektor ds. studiów; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – dr hab. Mariusz Szymczak, prof. ZUT z Katedry Technologii Rybnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa; SM Krasnystaw – prezes Tadeusz Badach i wiceprezes Mirosław Fidecki; Spomlek – wiceprezes Agnieszka Kamela, specjalista ds. badań i rozwoju Monika Grzeszuk; Mlekpol – prof. Andrzej Babuchowski, prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie jako przedstawiciel prezesa SM Mlekpol w Grajewie; Mlekovita – Hanna Łapińska, dyrektor ds. produkcji i rozwoju oraz Klaudia Mieczkowska, kierownik Centrum Badań i Rozwoju; Grupa Polmlek – dr inż. Monika Dajnowiec, dyrektor jakości.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali także dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemar Gustaw, dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik oraz dr inż. Maciej Nastaj z Zakładu Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej.

zdjęcia: Maciej Niedziółka/DRiP