W dniu 24.03.2022 w Lublinie została podpisana deklaracja współpracy między: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez JM Rektora, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka a Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Lubelskiego w Lublinie, reprezentowanym przez Prezesa gen. bryg. zw. Leszka Kalinowskiego oraz Stowarzyszeniem Krajowym Legionu Honorowego Marszałka Józefa Piłsudskiego, reprezentowanym przez Prezesa Kazimierza Rębę.

Podczas spotkania JM Rektor powiedział: „W Uczelni funkcjonuje Legia Akademicka, każdego roku wielu studentów przechodzi odpowiedzenie przeszkolenia z zakresu obronności”.
Jest to szczególnie ważne w obliczu toczącej się wojny za wschodnią granicą, jak podkreślił JM Rektor:  „Pragniemy zwrócić uwagę na idee, którą głosił Marszałek Józef Piłsudski – współpracy między narodami polskim i ukraińskim, wspólnej inicjatywy, po to by te narody mogły się rozwijać tworząc wspólną przyszłość”.

Generał bryg. zw. Leszek Kalinowski zwrócił uwagę, że:
„Związek Piłsudczyków idzie śladami Marszałka Piłsudskiego, który zawsze stawiał na młodzież. Na sztandarach napisane było Bóg, Honor i Ojczyzna, chcielibyśmy w serca tej młodzieży włożyć te słowa”.

Współpraca partnerska będzie dotyczyć:

  • Popularyzowania i utrwalania w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udziału w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie.
  • Współpracy z wojskiem, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza w patriotycznym wychowaniu młodzieży,
  • Upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa, sprawowaniu opieki nad grobami poległych i zmarłych żołnierzy.
  • Wspólnemu organizowaniu wystaw, koncertów i seminariów okolicznościowych
Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA
TVP3 LUBLIN, "Panorama Lubelska" z dn. 24.03.2022 r. (czas od 10:10)
Zobacz