30 marca 2022 r. zostało podpisanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym przez dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. uczelni – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a Tech-Gas Nowoczesne Technologie Gazowe Piaseccy spółka jawna reprezentowaną przez właściciela Wojciecha Piaseckiego.

zdjęcie przedstawiające prorektora Bartosza Sołowieja i Wojciecha Piaseckiego. Panowie podają sobie ręce.

Przedmiotem współpracy będą prace zmierzające do zaprojektowania i wbudowania instalacji uzdatniającej metan z biogazowni w celu pozyskania gazu o wysokim stopniu czystości.

zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w trakcie podpisywania umowy o współpracy

Opracowana technologia ma zapewnić bardziej konkurencyjną i efektywniejszą produkcję biometanu od dotychczasowej, stosowanej w przemyśle. Stworzone rozwiązanie będzie mogło być zaimplementowane do masowej produkcji.

Bartosz Sołowiej i Wojciech Piasecki podpisujący umowę o współpracy

Do koordynowania prac w ramach niniejszego porozumienia ze strony UP w Lublinie wyznaczony został zespół pracowników Katedry Energetyki i Środków Transportu pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Zająca i dr hab. Dobiesława Nazimka.

zdjęcie przedstawiające grupę osób obecnych przy podpisaniu umowyFot. Maciej Niedziółka / DKiWA