28 marca 2023 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie podpisana została umowa przeniesienia prawa do wspólnego wynalazku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pt. ,,Kompozycja polifenolowa mająca zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych zwłaszcza Alzheimera”.

Autorami wynalazku są: prof. dr hab. Dominik Szwajgier, Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego oraz dr inż. Kamila Borowiec z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jednocześnie podpisano umowę przeniesienia praw do wspólnego zgłoszenia patentowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Invent Farm Sp z o.o, pt. ,,Sposób otrzymywania żelowego preparatu ze związkami polifenolowymi o spowolnionym ich uwalnianiu”, którego współautorami są prof. dr hab. Dominik Szwajgier, kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego oraz dr inż. Ewa Baranowska –Wójcik z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka i dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. uczelni z Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Marek Koczubik prezes zarządu Invent Farm Sp. z o.o.

Nabywcą obu praw własności jest Firma Invent Farm Sp z o.o. – producent suplementów diety. W imieniu firmy umowę podpisał prezes zarządu Marek Koczubik, w spotkaniu uczestniczyła również mgr inż. Katarzyna Krzos prokurent, dyrektor ds. Logistyki i Administracji Invent Farm Sp. z o.o.

Umowy w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpisał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz JM Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska w imieniu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Oba wynalazki będące przedmiotem umów sprzedaży wraz z powiązanym z nimi know-how stanowią spójną całość i są efektem wieloletniej współpracy badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Invent Farm Sp z o.o, a uzyskany na ich podstawie materiał posiada duży potencjał wdrożeniowy i jest obiecującym kandydatem do wytworzenia nowych preparatów mających zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracyjnych, zwłaszcza Alzheimera.

Proces komercjalizacji wynalazków organizacyjnie oraz formalnoprawnie prowadzony był przez Dyrektor Centrum Transferu Technologii UP mgr inż. Iwonę Niezgodę oraz Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy UM mgr Martę Jankowską.